Od wielu lat, w ramach rozwijania zainteresowań fizyką, pobudzania ciekawości świata oraz nawiązywania kontaktów z wyższymi uczelniami Krakowa, wraz z uczniami koła fizycznego oraz klas matematyczno-fizycznych i matematyczno-informatycznych dość regularnie uczestniczymy w środowych wykładach Sekcji Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizowanych przez dr Z. Gołąb-Meyer w Instytucie Fizyki UJ.
    Po jednym z takich wykładów pod koniec roku 2002 r., w którym uczestniczyła grupa 12 uczniów koła fizycznego rekrutujących się z klas pierwszych nowego 3-letniego I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, zrodził się pomysł zorganizowania czegoś podobnego w naszej szkole.
    Cała prezentacja nawiązuje do trwającego już od 2 lat europejskiego cyklu „Physics on Stage”. Własne pokazy kilkunastu doświadczeń „O powietrzu” nazwaliśmy Fizyką na scenie szkolnej  z przeznaczeniem dla uczniów I LO.
    Przygotowania objęły część teoretyczną oraz eksperymenty, do których uczniowie wykonali kilka przyrządów, którymi nie dysponowała pracownia fizyczna. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się do pracy. W sumie pracowało 9 osób, z czego w pokazie udział wzięli uczniowie klasy 1b matematyczno-informatycznej Paulina Kusza, Alicja Łoboda, Rafał Łośko, Błażej Rzepka, Damian Skarżyński i Piotr Zaszczudłowicz.