Końcowy fragment spotkania, to kilka doświadczeń ilustrujących prawo Bernoulliego, opisujące dynamikę płynów. Paradoksy hydrodynamiczne z blaszkami łukowymi, blaszkami kołowymi, lejkiem i stożkiem oraz z modelem rozpylacza pozwoliły widzom zrozumieć, wywodzące się z zasady zachowania energii, podstawowe prawo dynamiki płynów.
 Doświadczenie z trzema piłeczkami pingpongowymi, które utrzymywały się nawet w ukośnej strudze powietrza, wydmuchiwanego przez specjalną końcówkę wykonaną na zajęciach koła, były punktem wyjścia do rozważań nad siłą nośną jaka powstaje na płatach skrzydeł szybowców i samolotów silnikowych.
Spotkanie kończyło dwa efektowne doświadczenie z użyciem płomienia palnika.
Jedno z palnikiem, którego płomień ogrzewał pionową 2 metrową rurę PCV. Skutek – rura zaczęła wydawać jednostajny dość niski dźwięk.
Drugie  z metalową rurą, z której wypływający z kilku otworów gaz zmieniał wysokość płomienia po nachyleniu jej pod pewnym kątem do poziomu.
Jeszcze tylko głęboki haust helu z balonika i głosem jak z filmów Kaczora Donalda pożegnał publiczność opiekun młodzieży mgr Marek Lipiński.
Fakt, że planowany jednokrotny występ stał się początkiem serii kolejnych z udziałem młodzieży ze starszych klas I LO, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz Gimnazjów Nr 2 i 4 w Tarnowie, może być uznany jako sukces tego rodzaju przedsięwzięcia na tarnowskim gruncie. Ogółem w czterech prezentacjach dotychczas udział wzięło ok. 1000 uczniów.
Udział w następnych spotkaniach zapowiedziały klasy trzecie kilku tarnowskich gimnazjów.