La Sankta Biblio

Malnova kaj Nova Testamentoj
Tradukitaj el la Originalaj Lingvoj

 

La Malnova Testamento

el la hebrea originalo tradukis
Lazaro Ludoviko Zamenhof

Enhavo

GENEZO

ELIRO

LEVIDOJ

NOMBROJ

READMONO

JOSUO

JUĜISTOJ

RUT

I. SAMUEL

II. SAMUEL

I. REĜOJ

II. REĜOJ

I. KRONIKO

II. KRONIKO

EZRA

NEĤEMJA

ESTER

IJOB

PSALMARO

SENTENCOJ

PREDIKANTO

ALTA KANTO

JESAJA

JEREMIA

PLORKANTO

JEĤEZKEL

DANIEL

HOŜEA

JOEL

AMOS

OBADJA

JONA

MIĤA

NAĤUM

ĤABAKUK

CEFANJA

ĤAGAJ

ZEĤARJA

MALAĤI


La Nova Testamento

de
nia Sinjoro kaj Savanto
Jesuo Kristo

Enhavo

S. MATEO

S. MARKO

S. LUKO

S. JOHANO

LA AGOJ

AL LA ROMANOJ

I. KORINTANOJ

II. KORINTANOJ

AL LA GALATOJ

AL LA EFESANOJ

AL LA FILIPIANOJ

AL LA KOLOSEANOJ

I. TESALONIKANOJ

II. TESALONIKANOJ

I. TIMOTEO

II. TIMOTEO

AL TITO

AL FILEMON

AL LA HEBREOJ

DE JAKOBO

I. PETRO

II. PETRO

I. JOHANO

II. JOHANO

III. JOHANO

DE JUDAS

APOKALIPSO


Ĉefa paĝo | Sekva paĝo