Informatyka dla klas II – ćwiczenia w programowaniu pętli

Instrukcja do ćwiczenia

 1. Utwórz w środowisku Code::Blocks projekt konsoli.
 2. Na samym początku programu zapisz w komentarzu imiona i nazwiska uczestników grupy, klasę oraz numer ćwiczenia.
 3. Napisz i uruchom odpowiedni program zgodny z tematem ćwiczenia.
 4. Tekst programu wyślij jako list na adres: i-lo@eduinf.waw.pl

Tematy ćwiczeń

 1. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3...
 2. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 ...
 3. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3...
 4. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6...
 5. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  0 1 2 3 7 6 5 4 0 1 2 3 7 6 5 4 0 ...
 6. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 3 4 6 8 10 12 15 18 21 24 28 32 36 40 45 50 55 60 66 72 78 84 ...
 7. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  .XXXXXXXX.
  X........X
  X..XXXX..X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X..XXXX..X
  X........X
  .XXXXXXXX.
 8. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
 9. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.XXXXXX.X
  X.XX...X.X
  X.X.X..X.X
  X.X..X.X.X
  X.X...XX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
 10. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X......X.X
  X.....XX.X
  X....XXX.X
  X...XXXX.X
  X..XXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
 11. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
 12. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X...XX...X
  X...XX...X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X...XX...X
  X...XX...X
  X........X
  XXXXXXXXXX


List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.