Pomoce:

Instalacja Code Blocks i tworzenie projektu aplikacji konsoli.
System uzupełnień do podstawy - U2
Wprowadzenie do języka C++, strumienie i zmienne
Komputer podejmuje decyzje
Pętle warunkowe
Pętla iteracyjna

Tablice

 

Tablica jest złożoną strukturą danych, zbudowaną z ciągu takich samych elementów. Przed pierwszym użyciem tablicy musimy ją zdefiniować:

 

typ nazwa[liczba_elementów];

 

typ - określa rodzaj informacji, którą można przechować w każdym elemencie tablicy
nazwa - określa nazwę zmiennej będącej tablicą. Nazwę tworzymy wg poznanych zasad.
liczba_elementów - określa, ile elementów zawiera tablica

 

Przykład:

int a[5];  // zmienna a jest tablicą 5-cio elementową

 

Elementy tablicy są przechowywane w pamięci komputera w jednym bloku obok siebie. Każdy element posiada numer, zwany indeksem. Indeks pozwala na dostęp do wybranego elementu tablicy. Indeksy w języku C++ rozpoczynają się od 0. W tablicy zdefiniowanej powyżej istnieją następujące elementy (często zwane komórkami tablicy):

 

a[0]  a[1]  a[2]  a[3]  a[4]

 

Zwróć uwagę, że w tablicy tej nie ma elementu a[5]. Popularnym błędem wśród początkujących programistów w języku C++ jest odwoływanie się do nieistniejących elementów tablicy. Jest to przyczyną trudnych do wykrycia błędów, ponieważ kompilator nie ostrzega nas, jeśli indeks przekroczy dozwoloną wartość. Jeśli program zapisuje dane do takiego nieistniejącego elementu, to faktycznie dane te mogą trafić do innej zmiennej i spowodować nieprawidłowości w pracy programu - zmienna "magicznie" zmienia swoją zawartość, mimo że program tego w niej jawnie nie zapisuje - robi to przy zapisie do nadmiarowych elementów tablicy.

Tablice stosujemy wszędzie tam, gdzie musimy przetworzyć dużą liczbę podobnych danych - np. tysiące wyników pomiarów jakiejś wielkości, ciąg liczbowy, teksty itp. Tablica różni się od zmiennej prostej tym, iż może przechowywać naraz wiele różnych wartości, a zmienna prosta tylko jedną. Dzięki indeksom możemy wyliczać w programie elementy tablicy, które będą przetwarzane.

 

Poniższy program tworzy tablicę 10-cio elementową (o indeksach od 0 do 9) i wypełnia ją kolejnymi wielokrotnościami liczby 3.

 

// Tablica
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int T[10],i;

  // tablicę wypełniamy wielokrotnościami liczby 3

  for(i = 0; i < 10; i++) T[i] = 3 * (i + 1);

  // wyświetlamy zawartość tablicy

  for(i = 0; i < 10; i++) cout << "T[" << i << "] = " << T[i] << endl;

  return 0;
}

 

Napisz program, który tworzy tablicę 20-to elementową i wypełnia ją w pojedynczej pętli liczbami:

 

a)  1  2  4  8  16  32  64  ...
b)  1  -1  2  -2  3  -3  4  -4 ...
c)  1  2  2  3  3  3  4  4  4  4  ...
d)  2  1  3  2  4  3  5  4  ...
e)  1  2  3  2  3  4  3  4  5  ...
f)   1  2  -1  -2  3  4  -3  -4  ...
g)  3  2  1  0  1  2  3  2  1  ...
h)  1  2  1  3  1  4  1  5  1  ...

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.