Arkusz Kalkulacyjny

Pobierz archiwum z programem arkusza kalkulacyjnego

Powrót do menu

(C)2000 mgr Jerzy Wałaszek

Opis


Program Arkusz Kalkulacyjny jest przeznaczony do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach informatyki w szkole podstawowej oraz w pierwszych klasach szkoły średniej. Został on maksymalnie odchudzony w stosunku do profesjonalnego arkusza kalkulacyjnego. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, iż w początkowym stadium nauki duża liczba opcji programu raczej utrudnia niż ułatwia opanowanie programu. Uczeń czuje się zagubiony wśród setek różnych ustawień, których przeznaczenia najczęściej jeszcze nie rozumie. Program został opracowany w sposób maksymalnie przejrzysty, zrezygnowano z różnych zaawansowanych opcji arkusza kalkulacyjnego, które zwykle nie są potrzebne w czasie nauki posługiwania się nim. Pomimo tych uproszczeń, program nadaje się do tworzenia arkuszy rozwiązujących prawie każde zadanie ze szkoły podstawowej. Został on praktycznie przetestowany w naszej pracowni na lekcjach elementów informatyki.
 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.