CorelDraw - wbudowane obiekty wektorowe - spirala i krata

Rysowanie spiral

Naciśnij klawisz A lub wybierz z przybornika narzędzie spirala - w przyborniku spirala znajduje się w tym samym miejscu co wielokąty, jednakże może być schowana - kliknij zatem myszką małą strzałkę, która znajduje się na ikonie narzędzia u dołu z prawej strony i z otwartego menu wybierz spiralę:

Kursor myszki zmieni kształt na - .

Przed rysowaniem pierwszej spirali warto spojrzeć na pasek własności narzędzia u góry ekranu:

W okienku możemy ustawić liczbę zwojów rysowanej spirali - standardowo 4. Kolejne dwa przyciski pozwalają wybrać rodzaj spirali:

Spirala o stałym skoku Spirala logarytmiczna

Narysuj kilka spiral (przeciągając narzędziem spirala z wciśniętym lewym przyciskiem myszki) o stałym skoku i logarytmicznych. Z klawiszem Ctrl uzyskamy spirale regularne. Spirale są figurami o obrysie otwartym, nie posiadają zatem wnętrza - można jedynie kolorować kontur. Wymaż wszystko na kartce i narysuj spiralę regularną (z wciśniętym klawiszem Ctrl) o stałym skoku, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Na obrysie wybranej do edycji spirali widoczne są węzły. Możesz poprzeciągać je wskaźnikiem deformując spiralę:

Dla spirali logarytmicznej na pasku własności uaktywnia się suwak, który steruje współczynnikiem rozszerzania spirali, czyli odstępami pomiędzy kolejnymi zwojami - w okienku tekstowym obok suwaka można wpisać procentowo wartość tego współczynnika:

100% 75% 50%

Ciekawa grafika wykorzystująca spirale

Na kartce narysuj regularną spiralę logarytmiczną o 4 zwojach i naciśnij spację:

Spiralę odbij lustrzanie w pionie - wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, chwyć wskaźnikiem górny uchwyt ścieśniania/rozciągania i przeciągnij go w dół aż zobaczysz odbity obraz figury, po czym zwolnij lewy przycisk myszki:

Naciśnij klawisz F5, aby przejść do narzędzia rysunku odręcznego i dorysuj zakończenie muszli:

Następnie dorysuj ślimaka i naciśnij spację. Zmień odpowiednio grubość i kolory konturów :

W ramach ćwiczeń zastanów się jak narysować poniższe grafiki:

 

Rysowanie krat

Naciśnij klawisz D lub wybierz narzędzie papier kratkowany z przybornika:

Przed rozpoczęciem rysowania kraty spójrz na pasek własności u góry ekranu:

Z lewej strony paska własności znajdują się dwa pola, w których wpisujemy liczbę kolumn oraz wierszy kratki. Po wybraniu narzędzia kursor myszki przyjmuje kształt - . Kratkę rysujemy przeciągając narzędziem po kartce z wciśniętym lewym przyciskiem myszki. Jeśli w trakcie rysowania wciśnięty będzie klawisz Ctrl, to rysowana kratka będzie posiadała kształt kwadratu. Narysuj na kartce kilka kratek o różnej liczbie kolumn i wierszy, a następnie pokoloruj je na różne kolory - kontury kratek również możesz pokolorować. Kratki są obiektami wektorowymi, zatem można je poddawać wszystkim opisanym dotąd przekształceniom:

Ciekawa grafika wykorzystująca kratki

Wykorzystując sposób rysowania kostki, który podaliśmy w rozdziale dotyczącym prostokątów, narysuj poniższą kostkę Rubika:

W podobny sposób możesz narysować poniższą figurę:

Kratka jest grupą zbudowaną z kwadratów (lub prostokątów). Dostęp do wybranego kwadratu uzyskujesz klikając go wskaźnikiem z wciśniętym klawiszem Ctrl. Po wybraniu kwadratu kratki możesz zmienić kolor jego wypełnienia. Wykorzystując tę wiedzę narysuj poniższą szachownicę:

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.