SN7496 – 5-bitowy rejestr przesuwający

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu SN7496

 

Opis

Układ SN7496 zawiera pięć przerzutników RS master-slave tworzących 5-bitowy rejestr przesuwający (ang. 5-bit Shift Register). Rejestr posiada pięć wejść równoległych A, B, C, D i E, jedno wejście szeregowe SER, wejście uaktywniające wpis równoległy PE, wejście zerowania CLR, pięć wyjść równoległych QA, QB, QC, QD i QE.

Zerowanie wszystkich pięciu przerzutników następuje po przyłożeniu niskiego poziomu do wejścia zerującego CLR. W tym czasie wejście PE powinno znajdować się w stanie nieaktywnym, czyli niskim. Zerowanie jest niezależne od sygnału zegarowego CLK.

Do rejestru można wpisać dane równoległe przez wyzerowanie przerzutników poprzez wejście CLR, a następnie przyłożenie pożądanej informacji do wejść A...E i wysłanie impulsu dodatniego na wejście PE, który spowoduje ustawienie na 1 tych wyjść przerzutników, u których wejścia mają również stan 1. Ustawianie jest również niezależne od stanu sygnału zegarowego CLK.

Przesuw informacji odbywa się przy narastającym zboczu sygnału zegarowego CLK. Informacje z wejścia szeregowego SER jest wpisywana do pierwszego przerzutnika.

Tabela funkcji rejestru 7496

Wejścia Wyjścia
CLR PE A B C D E CLK SER QA QB QC QD QE
0 0 X X X X X X X 0 0 0 0 0
0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 X QA0 QB0 QC0 QD0 QE0
1 1 1 0 1 0 1 0 X 1 QB0 1 QD0 1
1 0 X X X X X 0 X QA0 QB0 QC0 QD0 QE0
1 0 X X X X X 1 1 QAn QBn QCn QDn
1 0 X X X X X 0 0 QAn QBn QCn QDn

Qx0 – stan istniejący przed zmianą ustawień statycznych
Qxn – stan wyjść istniejący przed zboczem narastającym CLK

 

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru przesuwającego 7496

 

Funkcje końcówek

SN5496J, SN5496W
SN54LS96J, SN54LS96W
SN7496N
SN74LS96D, SN74LS96N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5496 7496 74LS96 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, wszystkie wejścia z wyjątkiem PE 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PE 200 200 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, wszystkie wejścia z wyjątkiem PE -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PE -8 -8 -2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 48...68 48...79 12...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Częstotliwość zegara CLK 10 10 25 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 na wyjściu z zegara 25...40 25...40 25...40 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 na wyjściu z zegara 25...40 25...40 25...40 ns
tw Szerokość impulsu zegarowego 35 35 20 ns
Szerokość impulsów PE i CLR 30 30 30
tsu Czas ustawiania danych szeregowych 30 30 30 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN7496

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.