SN7495 – 4-bitowy rejestr przesuwający z wejściami i wyjściami równoległymi

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu SN7495

 

Opis

Układ SN7495 zawiera 4-bitowy dwukierunkowy rejestr przesuwający z równoległymi wejściami i wyjściami (ang. 4-bit 4-bit Bidirectional Parallel Shift Register). Rejestr posiada cztery wejścia danych A, B, C i D, cztery wyjścia QA, QB, QC, QD, wejście sterujące trybem pracy MODE, wejście zegarowe przesuwania w prawo CLK1 , wejście zegarowe przesuwania w lewo CLK2 oraz wejście szeregowe SER. Rejestr pracuje w trzech trybach:

  1. Równoległe wpisanie danych. Na wejściach A, B, C, D umieszczamy informację do wpisania, po czym ustawiamy wejście MODE w stan wysoki 1. Informacja zostaje zapisana w odpowiednich bitach rejestru i pojawia się na wyjściach Q po ujemnym zboczu sygnału CLK2. Podczas wpisywania danych równoległych wejście SER jest zablokowane.

  2. Przesuw w prawo (od QA do QD). Gdy sygnał MODE ma wartość 0, to przy ujemnym zboczu CLK1 dane w rejestrze zostają przesunięte o jeden bit w prawo. Na pozycji QA pojawia się bit z wejścia SER.

  3. Przesuw w lewo (od QD do QA). Gdy sygnał MODE ma wartość 1, to przy ujemnym zboczu CLK2 dane w rejestrze zostają przesunięte o jeden bit w lewo. Na pozycji QD pojawia się bit z wejścia D.

Tabela funkcji rejestru 7495

Wejścia Wyjścia
MODE Zegary SER Równoległe QA QB QC QD
CLK2 CLK1 A B C   D  
1 1 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 X X a b c d a b c d
1 X X QB QC QD d QBn QCn QDn d
0 0 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 X 1 X X X X 1 QA0 QB0 QC0
0 X 0 X X X X 0 QA0 QB0 QC0
0 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0

Qx↑ – przesuw danych wymaga wewnętrznych połączeń QB z A, QC z B i QD z C. Dane szeregowe są wprowadzane z wejścia D.
a, b, c, d – poziom logiczny wejść A, B, C i D.
Qx0 – stan istniejący przed zmianą ustawień statycznych.
Qxn – stan wyjść istniejący przed zboczem opadającym CLK1 lub CLK2

 

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru przesuwającego 7495

 

Funkcje końcówek

SN5495AJ, SN5495AW
SN7495AN
SN74LS95BD, SN74LS95BN

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5495A 7495A 74LS95B Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, SER, A, B, C, D 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK1 i CLK2 40 40 20
Prąd wejściowy w stanie 1, MODE 80 80 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, SER, A, B, C, D -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK1 i CLK2 -1,6 -1,6 -0,4
Prąd wejściowy w stanie 0, MODE -3,2 -3,2 -0,4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 39...63 39...63 13...21 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Częstotliwość zegara CLK1/CLK2 25...36 25...36 25...36 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 na wyjściu z zegara 18...27 18...27 18...27 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 na wyjściu z zegara 21...32 21...32 21...32 ns
tw Zalecana szerokość impulsu zegarowego 20 20 20 ns
tsu Czas ustawiania danych 15 15 20 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN7495

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.