7491 – 8-bitowy rejestr przesuwający

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu 7491

 

Opis

Układ 7491 zawiera 8 przerzutników SR typu Master-Slave połączonych w 8-bitowy rejestr przesuwający dane (ang. 8-bit Shift Register) wprowadzone przez wejścia A i B w takt impulsów zegarowych na wejściu CLK. Dane są przesuwane przy narastającym zboczu sygnału zegarowego.

 

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru przesuwającego 7491

 

Tabelka funkcyjna rejestru przesuwającego 7491

Wejścia
przy tn
Wyjścia
przy tn+8
A B QH QH
1 1 1 0
Z 0 1

Z : co najmniej jeden z sygnałów ma wartość 0

 

Obudowa DIL-14

5491AJ, 54LS91J
7491AN
74LS91D, 74LS91N

5491AW, 54LS91W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5491A 7491A 74LS91 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,5 2,4...3,5 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1.6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 35...50 35...58 12...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax maksymalna częstotliwość zegara 10...18 10...18 10...18 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 24...40 24...40 24...40 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 27...40 27...40 27...40 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK 25 25 25 ns
tSU Czas przygotowania danych 25 25 25 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7491

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.