7487 – czterobitowy sterowany element logiczny

 
   

Oznaczenie graficzne elementu logicznego typu 7487

 

Opis

Układ 7487 zawiera sterowany czterobitowy element logiczny (ang. 4-bit true/complement, zero/one element), który posiada 4 wejścia danych: A1...A4, dwa wejścia sterujące: B i C oraz cztery wyjścia: Y1...Y4. Schemat sieci logicznej elementu 7487 jest następujący:

 

Tabelka stanów elementu logicznego typu 7487

B C Y
0 0 A
0 1 A
1 0 1
1 1 0

Element jest sterowany wejściami B i C. Gdy B = 0 i C = 0, na wyjściach Y1...Y4 pojawiają się zanegowane sygnały wejściowe A1...A4. Gdy B = 0 i C = 1, na wyjściach Y1...Y4 pojawiają się niezanegowane sygnały A1...A4. W pozostałych przypadkach wszystkie wyjścia Y1...Y4 przyjmują stan 1 (B = 1 i C = 0) lub 0 (B = 1 i C = 1).

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H87 74H87 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,5 2,4...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 50 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -2 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICC Prąd zasilania 54...78 54...89 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...20 13...20 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 17...25 17...25 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74H87

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.