7486 – cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki EXCLUSIVE-OR typu 7486

 

Opis

Układ 7486 zawiera cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR (ang. Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate), które realizują sumę modulo 2 (funkcja logiczna WYŁĄCZNIE-LUB):

 

Tabelka stanów bramki EXCLUSIVE-OR typu 7486

A B Y
1 1 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

Kilka przykładowych zastosowań bramek EXCLUSIVE-OR

Za pomocą bramek 7486 można realizować funkcję WYŁĄCZNIE-LUB również dla więcej niż dwóch zmiennych:

 

 

 

 

Układ wytwarza dwa przebiegi komplementarne.

 

       

Komparator czterobitowy. Na wyjściu Y pojawia się stan 1, jeśli wszystkie bity An są równe bitom Bn.

 

Obudowy DIL-14

5486J, 5486W
54LS86AJ, 54LS86AW
54S86J, 54S86W
7486J, 7486N
74LS86AD, 74LS86AJ, 74LS86AN

54L86J

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5486 7486 74LS86A 74S86 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 40 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 30...43 30...50 6,1...10 50...75 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 15...30 15...30 10...23 6,5...10 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 13...22 13...22 13...30 6,5...10,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7486

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.