SN7486 – cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki EXCLUSIVE-OR typu SN7486

 

Opis

Układ SN7486 zawiera cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR (ang. Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate), które realizują sumę modulo 2 (funkcja logiczna WYŁĄCZNIE-LUB):

 

Tabelka stanów bramki EXCLUSIVE-OR typu SN7486

A B Y
1 1 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

Kilka przykładowych zastosowań bramek EXCLUSIVE-OR

Za pomocą bramek 7486 można realizować funkcję WYŁĄCZNIE-LUB również dla więcej niż dwóch zmiennych:

 

 

 

 

Układ wytwarza dwa przebiegi komplementarne.

 

       

Komparator czterobitowy. Na wyjściu Y pojawia się stan 1, jeśli wszystkie bity An są równe bitom Bn.

 

Funkcje końcówek

5486J, 5486W
54LS86AJ, 54LS86AW
54S86J, 54S86W
7486J, 7486N
74LS86AD, 74LS86AJ, 74LS86AN

54L86J

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5486 7486 74LS86A 74S86 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 40 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 30...43 30...50 6,1...10 50...75 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 15...30 15...30 10...23 6,5...10 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 13...22 13...22 13...30 6,5...10,5 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN7486

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.