SN7483 – pełny sumator czterobitowy z szybkim przeniesieniem

 
   

Oznaczenie graficzne sumatora typu SN7483

Opis

Układ SN7483 zawiera pełny sumator czterobitowy z szybkim przeniesieniem (ang. 4-bit binary full adder with fast carry). Sumator posiada osiem wejść dla sumowanych bitów: A1...A4 i B1...B4, wejście przeniesienia C0 z niższego poziomu (w przypadku kaskadowego sumowania większej liczby bitów), cztery wyjścia sumy: Σ1...Σ4 oraz wyjście przeniesienia C4 z czwartego bitu wyniku do następnego sumatora.

 

Wewnętrzna sieć logiczna sumatora typu SN7483

 

Funkcje końcówek

SN5483AJ, SN5483AW
SN54LS83AJ, SN54LS83AW
SN7483AN
SN74LS83AD, SN74LS83AN

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5483A 7483A 74LS83A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe w stanie 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe w stanie 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1, Σ1...Σ4 -800 -800 -400 µA
Prąd wyjściowy w stanie 1, C4 -400 -400 -400
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0, Σ1...Σ4 16 16 8 mA
Prąd wyjściowy w stanie 0, C4 8 8 8
ICC Prąd zasilania 56...99 56...110 22...39 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do dowolnego Σn 14...21 14...21 16...24 ns
Czas propagacji z 0 na 1 od Ai lub Bi do Σi 16...24 16...24 15...25
Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do C4 9...14 9...14 11...17
Czas propagacji z 0 na 1 od Ai lub Bi do C4 9...14 9...14 11...17
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do dowolnego Σn 12...21 12...21 15...24 ns
Czas propagacji z 1 na 0 od Ai lub Bi do Σi 16...24 16...24 15...24
Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do C4 11...16 11...16 15...22
Czas propagacji z 1 na 0 od Ai lub Bi do C4 11...16 11...16 12...17

 

Parametry techniczne od producentów

SN7483

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.