7483 – pełny sumator czterobitowy z szybkim przeniesieniem

 
   

Oznaczenie graficzne sumatora typu 7483

Opis

Układ 7483 zawiera pełny sumator czterobitowy z szybkim przeniesieniem (ang. 4-bit binary full adder with fast carry). Sumator posiada osiem wejść dla sumowanych bitów: A1...A4 i B1...B4, wejście przeniesienia C0 z niższego poziomu (w przypadku kaskadowego sumowania większej liczby bitów), cztery wyjścia sumy: Σ1...Σ4 oraz wyjście przeniesienia C4 z czwartego bitu wyniku do następnego sumatora.

 

Wewnętrzna sieć logiczna sumatora typu 7483

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5483A 7483A 74LS83A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe w stanie 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe w stanie 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1, Σ1...Σ4 -800 -800 -400 µA
Prąd wyjściowy w stanie 1, C4 -400 -400 -400
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0, Σ1...Σ4 16 16 8 mA
Prąd wyjściowy w stanie 0, C4 8 8 8
ICC Prąd zasilania 56...99 56...110 22...39 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do dowolnego Σn 14...21 14...21 16...24 ns
Czas propagacji z 0 na 1 od Ai lub Bi do Σi 16...24 16...24 15...25
Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do C4 9...14 9...14 11...17
Czas propagacji z 0 na 1 od Ai lub Bi do C4 9...14 9...14 11...17
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do dowolnego Σn 12...21 12...21 15...24 ns
Czas propagacji z 1 na 0 od Ai lub Bi do Σi 16...24 16...24 15...24
Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do C4 11...16 11...16 15...22
Czas propagacji z 1 na 0 od Ai lub Bi do C4 11...16 11...16 12...17

 

Dane techniczne układu w Internecie

7483

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.