7482 – pełny sumator dwubitowy

 
   

Oznaczenie graficzne sumatora typu 7482

Opis

Układ 7482 zawiera pełny sumator dwubitowy (ang. 2-bit binary full adder). Sumator posiada cztery wejścia dla sumowanych bitów: A1, A2 i B1, B2, wejście przeniesienia C0 z niższego poziomu (w przypadku kaskadowego sumowania większej liczby bitów), dwa wyjścia sumy: Σ1, Σ2 oraz wyjście przeniesienia C2 z drugiego bitu wyniku do następnego sumatora.

 

Wewnętrzna sieć logiczna sumatora typu 7482

 

Tabelka stanów sumatora typu 7482

Wejścia Wyjścia
A1 B1 A2 B2 C0=0 C0=1
Σ1 Σ2 C2 Σ1 Σ2 C2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5482 7482 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe w stanie 1, Σ1 lub Σ2 2,4...3,4 2,4...3,4 V
Napięcie wyjściowe w stanie 1, C2
VOL Napięcie wyjściowe w stanie 0, Σ1 lub Σ2 0,2...0,4 0,2...0,4 V
Napięcie wyjściowe w stanie 0, C2
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, A1, B1 lub C0 160 160 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, A2 lub B2 -40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, A1, B1 lub C0 -6,4 -6,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, A2 lub B2 -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1, Σ1 lub Σ2 -400 -400 µA
Prąd wyjściowy w stanie 1, C2 -200 -200
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0, Σ1 lub Σ2 16 16 mA
Prąd wyjściowy w stanie 0, C2 8 8
ICC Prąd zasilania 35...50 35...58 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do Σ1 34 34 ns
Czas propagacji z 0 na 1 od B2 do Σ2 40 40
Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do Σ2 38 38
Czas propagacji z 0 na 1 od C0 do C2 12...19 12...19
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do Σ1 40 40 ns
Czas propagacji z 1 na 0 od B2 do Σ2 35 35
Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do Σ2 42 42
Czas propagacji z 1 na 0 od C0 do C2 17...27 17...27

 

Dane techniczne układu w Internecie

7482

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.