SN7479 – dwa przerzutniki D z wejściami do ustawiania i zerowania

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika D typu SN7479

 

Opis

Układ SN7479 zawiera dwa niezależne przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim impulsu zegarowego (ang. Dual D-type positive-edge-triggered flip-flops). Niski poziom logiczny na wejściu PRE lub CLR powoduje odpowiednio ustawienie na 1 lub wyzerowanie wyjścia Q przerzutnika. Gdy wejścia te są nieaktywne (w stanie logicznym wysokim), stan wejścia D jest przenoszony po odpowiednim czasie propagacji na wyjście Q przy narastającym zboczu sygnału zegarowego. Wyzwalanie wejściem zegarowym następuje przy określonym poziomie napięcia i nie zależy od czasu trwania zbocza narastającego sygnału zegarowego. Po przejściu zbocza narastającego sygnału CLK i po upływie określonego czasu podtrzymania stan wejścia D może się zmieniać i nie będzie to miało wpływu na wyjście Q.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D typu SN7479

 

 

Tabelka stanów przerzutnika D typu SN7479

PRE CLR CLK D Q Q
0 1 X X 1 0
1 0 X X 0 1
0 0 X X 1 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 X Qn-1 Qn-1

Jeśli oba wejścia PRE i CLR przyjmą stan logiczny 0 (w tabelce stanów oznaczone kolorem czerwonym), to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się nietrwały stan 1. Nietrwałość ta polega na tym, że jeśli teraz wejścia ustawiające przejdą jednocześnie w stan nieaktywny (czyli stan 1), to na wyjściach pojawią sie stany 1:0 lub 0:1 w zależności od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika. Co więcej w tym stanie na wyjściach nie jest gwarantowane osiągnięcie poprawnego napięcia VOH. Należy zatem unikać tego stanu przerzutnika.

Funkcje końcówek

SN5479
SN7479

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5479 7479 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2,4 2,4 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,4 0,4 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, D 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 120 120
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 80 80
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, D -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -3,2 -3,2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -4,8 -4,8
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 28,8 28,8 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 20 20 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE lub CLR 30 30 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 30 30
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE lub CLR 25 25 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 30 30

 

Parametry techniczne od producentów

brak

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.