SN7477 – cztery przerzutniki D Latch

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika D typu SN7475

 

Opis

Układ SN7477 zawiera 4 przerzutniki D Latch (ang. 4-Bit Bistable Latches), które nadają się idealnie do wykorzystania w charakterze buforów pośredniczących pomiędzy układami przetwarzającymi dane a wejściem/wyjściem lub wskaźnikami. Przy wysokim poziomie logicznym na wejściu C informacja z wejścia D jest przesyłana na wyjście Q. Przy przejściu sygnału zegarowego C z poziomu wysokiego na niski na wyjściu Q zostaje zapamiętany (zatrząśnięty) stan, który utrzymywał się tu bezpośrednio przed zboczem opadającym C. Stan ten będzie trwał do momentu, aż sygnał C znów nie powróci do stanu wysokiego. Wtedy stan wyjścia Q będzie równy stanowi wejścia D.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D Latch typu SN7477

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D Latch typu SN74LS77

 

Tabelka stanów przerzutnika D Latch typu SN7477

C D Q
1 1 1
1 0 0
0 X Qn-1

 

Funkcje końcówek

SN5477, SN54LS77W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5477 54LS77 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,7 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, D 80 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, C 160 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, D -3,2 -4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, C -6,4 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 4 mA
ICC Prąd zasilania 32...46 6,9...13 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 -55...125 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od D do Q 16...20 15...27 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od C do Q 16...30 15...27
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od D do Q 14...25 9...17 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od C do Q 7...15 14...25
tsu Czas przygotowania D przed  imp. zeg. 20 20 ns
th Czas utrzymania D po imp. zeg. 5 5 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN54LS77

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.