SN7474 – dwa przerzutniki D z wejściami do ustawiania i zerowania

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika D typu SN7474

 

Opis

Układ SN7474 zawiera dwa niezależne przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim impulsu zegarowego (ang. Dual D-type positive-edge-triggered flip-flops). Niski poziom logiczny na wejściu PRE lub CLR powoduje odpowiednio ustawienie na 1 lub wyzerowanie wyjścia Q przerzutnika. Gdy wejścia te są nieaktywne (w stanie logicznym wysokim), stan wejścia D jest przenoszony po odpowiednim czasie propagacji na wyjście Q przy narastającym zboczu sygnału zegarowego. Wyzwalanie wejściem zegarowym następuje przy określonym poziomie napięcia i nie zależy od czasu trwania zbocza narastającego sygnału zegarowego. Po przejściu zbocza narastającego sygnału CLK i po upływie określonego czasu podtrzymania stan wejścia D może się zmieniać i nie będzie to miało wpływu na wyjście Q.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D typu SN7474

 

 

Tabelka stanów przerzutnika D typu SN7474

PRE CLR CLK D Q Q
0 1 X X 1 0
1 0 X X 0 1
0 0 X X 1 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 X Qn-1 Qn-1

Jeśli oba wejścia PRE i CLR przyjmą stan logiczny 0 (w tabelce stanów oznaczone kolorem czerwonym), to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się nietrwały stan 1. Nietrwałość ta polega na tym, że jeśli teraz wejścia ustawiające przejdą jednocześnie w stan nieaktywny (czyli stan 1), to na wyjściach pojawią sie stany 1:0 lub 0:1 w zależności od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika. Co więcej w tym stanie na wyjściach nie jest gwarantowane osiągnięcie poprawnego napięcia VOH. Należy zatem unikać tego stanu przerzutnika.

Funkcje końcówek

SN5474J
SN54LS74J, SN54S74J, SN54S74W
SN7474N
SN74LS74A, SN74S74D, SN74S74N

SN5474W

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5474 7474 74LS74A 74S74 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, D 40 40 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 120 120 40 150
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 80 80 20 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, D -1,6 -1,6 -0,4 -2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -1,6 -1,6 -0,8 -4
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -3,2 -3,2 -0,8 -6
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3,2 -3,2 -0,4 -4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 8,5...15 8,5...15 4...8 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 15...25 15...25 25...33 75...110 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE lub CLR 25 25 13...25 4...6 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 14...25 14...25 13...25 6...9
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE lub CLR 40 40 25...40 9...13,5 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 20...40 20...40 25...40 6...9
tsu Czas przygotowania D przed ↑ imp. zeg. 20 20 20 3 ns
th Czas utrzymania D po ↑ imp. zeg. 5 5 5 2 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 30 30 25 6 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 37 37 25 7,3
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 30 30 25 7

 

Parametry techniczne od producentów

SN7474

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.