SN7472 – przerzutnik JK Master Slave z bramkowanymi wejściami J i K

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu SN7472

 

Opis

Układ SN7472 zawiera przerzutnik JK typu Master Slave (pan sługa) z bramkowanymi wejściami J i K oraz z wejściami ustawiającym i zerującym (ang. AND-gated JK Mater-Slave Flip-Flop with Preset and Clear). W stanie wysokim sygnału zegarowego wejścia J i K nie powinny się zmieniać. Przerzutnik działa w dwóch krokach w takt impulsów zegarowych C:

  1. Gdy C zmienia się z 0 na 1, zostają zapamiętane w przerzutniku M stany wejść J i K układu. Sygnały J i K zostają odłączone od przerzutnika M.

  2. Gdy C zmienia się z 1 na 0, zapamiętane stany J i K w przerzutniku M zostają przepisane do przerzutnika S i wtedy wywierają wpływ się na wyjście układu.

Przerzutnik 7472 jest dzisiaj już przestarzały.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN7472

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN7472

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Qn-1 Qn-1

Na czerwono zaznaczyliśmy stan niestabilny.  Jeśli oba sygnały PRE i CLR mają jednocześnie stan logiczny 0, to na obu wyjściach przerzutnika pojawia się stan 1. Stan ten jest niepoprawny, ponieważ zgodnie z definicją przerzutnika wyjścia powinny znajdować się w stanach przeciwnych. Jeśli teraz oba sygnały PRE i CLR wrócą do wartości 1 (neutralnej), to na wyjściach Q i Q ustali się stan 0-1 lub 1-0 (który to będzie zależy od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika).

Jeśli oba wejścia J i K mają stan logiczny 1, to impuls zegarowy spowoduje zmianę stanu wyjść na przeciwny.

 

Funkcje końcówek


SN5472J
SN7472N

SN5472W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5472 7472 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 10...20 10...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 15...20 15...20 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE, CLR 16...25 16...25 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 25...40 25...40
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE, CLR 16...25 16...24 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 25...40 25...40
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 47 47
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25

 

Parametry techniczne od producentów

SN74L72

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.