SN7470 – przerzutnik JK wyzwalany zboczem dodatnim

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu SN7470

          

 

Opis

Układ SN7470 zawiera przerzutnik JK z wejściami bramkowanymi AND oraz z wejściem ustawiającym i zerującym (ang. AND-gated JK positive triggered flip-flop with preset and clear).

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu SN7470

Przerzutnik, w przeciwieństwie do bramki, jest układem pamięciowym, tzn. jego stan wyjściowy zależy od stanów wejściowych oraz od stanu poprzedniego, który będziemy oznaczać tutaj jako Qn-1. Dzięki tym własnościom z przerzutników buduje się rejestry oraz liczniki. Przerzutniki typu JK są najbardziej uniwersalne i znajdują szerokie zastosowanie w technice cyfrowej. Przerzutnik zmienia swój stan przy dodatnim zboczu sygnału zegarowego (0 → 1).

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu SN7470

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 0 X X 1 0
1 0 0 X X 0 1
0 0 X X X 0 0
1 1 0→1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0→1 1 0 1 0
1 1 0→1 0 1 0 1
1 1 0→1 1 1 Qn-1 Qn-1
1 1 0 X X Qn-1 Qn-1

Na czerwono zaznaczyliśmy stan niestabilny.  Jeśli oba sygnały PRE i CLR mają jednocześnie stan logiczny 0, to na obu wyjściach przerzutnika pojawia się stan 0. Stan ten jest niepoprawny, ponieważ zgodnie z definicją przerzutnika wyjścia powinny znajdować się w stanach przeciwnych. Jeśli teraz oba sygnały PRE i CLR wrócą do wartości 1 (neutralnej), to na wyjściach Q i Q ustali się stan 0-1 lub 1-0 (który to będzie zależy od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika). W normalnej pracy przerzutnika należy unikać tych stanów.

Zasada działania przerzutnika JK jest taka, że zmiana stanu wyjść Q i Q odbywa się tuż po zboczu narastającym sygnału zegarowego CLK (po około 30ns). Z przedstawionej powyżej tabelki wynika, że dla J = 0 i K = 0 stan przerzutnika się nie zmieni, tzn. na wyjściach będzie taki stan, jaki panował przed dodatnim zboczem CLK. Jeśli J = 1 i K = 1, to narastające zbocze sygnału zegarowego CLK spowoduje zmianę stanów wyjść na przeciwne, tzn. jeśli przykładowo wcześniej było Q = 1 i Q = 0, to po zboczu narastającym CLK będzie Q = 0 i Q = 1. Pozostałe kombinacje ustawiają (J = 1, K = 0) lub zerują (J = 0, K = 1) wyjście Q. Wyjście Q ma zawsze stan przeciwny do Q, z wyjątkiem stanu niestabilnego, który opisaliśmy wyżej.

Jeśli wejścia J i K nie są używane, należy połączyć je z masą. Ustawianie lub zerowanie przerzutnika może być wykonane tylko wtedy, gdy sygnał CLK ma stan niski 0.

Funkcje końcówek

SN5470J
SN5470N

SN5470W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5470 7470 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, PRE, CLR 80 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, PRE, CLR -3,2 -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 13...26 13...26 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 20...35 20...35 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE, CLR 50 50 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 27..50 27..50
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE, CLR 50 50 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 18...50 18...50
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 30 30
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25

 

Parametry techniczne od producentów

SN54LS70, SN74LS70

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.