7469 – dwa 4-ro bitowe liczniki dwójkowe

 
   

Opis

Układ 7469 zawiera dwa niezależne, 4-ro bitowe liczniki dwójkowe (zliczające w zakresie od 0 do 15). Pierwszy licznik jest podzielony na dwa moduły. Pierwszy moduł liczy od 0 do 1, drugi moduł liczy do 0 do 7. Schemat blokowy układu 7469 jest następujący:

Liczniki zliczają impulsy przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.

n QD QC QB QA
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1

Wyjście 1QA pozwala wysterować wejścia CLK bez zmiany obciążalności. Oba liczniki posiadają niezależne wejścia zerujące.

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS69 74LS69 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 20 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, 1CLKA,2CLK -2 -2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, 1CLKB -1,2 -1,2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -0,2 -0,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 8 16 mA
ICC Prąd zasilania 36...54 36...54 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 1CLKA 50 50 MHz
Zalecana częstotliwość 1CLKB 25 25
Zalecana częstotliwość 2CLK 50 50
tw Zalecana szerokość impulsu 1CLKA 10 10 ns
Zalecana szerokość impulsu 1CLKB 20 20
Zalecana szerokość impulsu 2CLK 10 10

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS69, 74LS69

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.