7463 – sześć bramek przetwarzających sygnał prądu w sygnał napięcia

 
   

Oznaczenie graficzne bramki typu 7463

Opis

Układ 7463 zawiera sześć niezależnych bramek interfejsowych (ang. hex current sensing interface gates). Bramki zamieniają wartość prądu wejściowego w napięcie o poziomie TTL. Za prąd niski (odpowiadający stanowi logicznemu 0) uważany jest prąd o wartości mniejszej lub równej 50µA. Prąd wysoki (odpowiadający stanowi logicznemu 1) musi mieć wartość co najmniej 200µA. Każda bramka realizuje funkcję tożsamościową:

gdzie A jest określone przez podane wyżej wartości prądu.

Tabelka stanów bramki typu 7463

A Y
0 0
1 1

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS63 74LS63 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VI Napięcie wejściowe dla II = 50µA 0,35...1,75 0,6...1,6 V
VI Napięcie wejściowe dla II = 400µA 0,6...2 0,85...1,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 3,4...3,5 3,2...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 8...16 8...16 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 27...45 27...45 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 15...25 15...25 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS63, 74LS63

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.