SN7460 – dwa czterowejściowe ekspandery

 
   

Oznaczenie graficzne ekspandera typu SN7460

Opis

Układ SN7460 zawiera dwa niezależne, czterowejściowe ekspandery (ang. dual 4-input expander), które stosuje się do zwiększania liczby wejść opisanych wcześniej bramek NOR 7423, AND-OR-INVERT 7450 i 7453. Ekspander realizuje realizuje funkcję logiczną:

Wyjście X i X łączy się z wyjściami X i X bramki ekspanderowej. Wyjścia te nie są typowymi wyjściami TTL. Do jednej bramki może być dołączone co najwyżej 4 ekspandery.

Tabelka stanów ekspandera typu SN7460

A B C D X
Z 0
1 1 1 1 1

Z : co najmniej jeden z sygnałów ma wartość 0

Funkcje końcówek

SN5460J, SN54H60J
SN7460J, SN7460N, SN74H60J, SN74H60N

SN5460W, SN54H60W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5460 7460 74H60 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 0,8 V
VXX(on) Napięcie pomiędzy wyjściami X i X w stanie 1 0,4 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,6 mA
IX(on) Prąd wyjścia X w stanie 1 -0,3 -0,43 -0,4 mA
IX(off) Prąd wyjścia X w stanie 0 0,15 0,27 0,57 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 1,2...2,5 1,2...2,5 1,9...3,5 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 2...4 2...4 3...4,5 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C

Parametry techniczne od producentów

SN5460, SN7460

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.