7457 – dzielnik częstotliwości 1:60

 
   

Opis

Układ 7457 zawiera trzy liczniki A, B i C, które dzielą częstotliwość impulsów zegarowych odpowiednio przez A: 6, B:5 i C: 2. Wejście zegarowe licznika C jest sprzężone wewnętrznie z wyjściem licznika B, co pozwala dzielić częstotliwość impulsów zegarowych przez 10. Dzielnik 7457 stosowany jest do wytwarzania impulsów o częstotliwości 1 Hz ze standardowej częstotliwości amerykańskiej 60Hz.

Schemat blokowy układu jest następujący:

Liczniki A, B i C zliczają impulsy zegarowe przy zboczu ujemnym (1 → 0). Przebiegi sygnałów są następujące:

Układ dzielnika 7457 pozwala dzielić częstotliwość impulsów wejściowych przez 6, 10, 30 i 60:

     
 

Obudowa DIL-8

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS57 74LS57 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, CLKA i CLKB 80 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 20 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, CLKA i CLKB -3,2 -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -0,2 -0,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 8 16 mA
ICC Prąd zasilania 17...30 17...30 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Maksymalna częstotliwość CLKA i CLKB 15...25 15...25 MHz

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS57, 74LS57

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.