7455 – bramka AND-OR-INVERT o 2 x 4 wejściach

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND-OR-INVERT typu 7455

Opis

Układ 7455 zawiera bramkę AND-OR-INVERT (ang. 2-wide 4-input AND-OR-INVERT gate), która realizuje funkcję logiczną:

 

Tabelka stanów bramki AND-OR-INVERT typu 7455

A B C D E F G H Y
Z Z 1
1 1 1 1 X X X X 0
X X X X 1 1 1 1 0

Z : co najmniej jeden z sygnałów ma wartość 0

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS55 74LS55 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,5 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 0,8 0,8 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 1,3 1,3 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 12...20 12...20 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 12,5...20 12,5...20 ns

Dane techniczne układu w Internecie

54LS55, 74LS55

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.