7450 – dwie bramki AND-OR-INVERT z wejściem/wyjściem ekspanderowym

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND-OR-INVERT typu 7450

 

Opis

Układ 7450 zawiera dwie niezależne bramki AND-OR-INVERT z dwiema parami wejść (ang. dual 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates), przy czym jedna z bramek posiada wejścia/wyjścia ekspanderowe, które pozwalają do niej podłączyć  ekspandery 7460. Bramki te realizują funkcję logiczną:

 

Tabelka stanów bramki AND-OR-INVERT typu 7425

A B C D Y
Z Z 1
1 1 X X 0
X X 1 1 0

Z : jeden z sygnałów ma wartość 0

Obudowy DIL-14

5450J
7450N

5450W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5450 7450 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 7,4...14 7,4...14 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5450, 7450

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.