7440 – dwie buforowe, czterowejściowe bramki NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7440

 

Opis

Układ 7440 zawiera dwie buforowe, czterowejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. Dual 4-input positive-NAND buffers), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7440

A B C D Y
1 1 1 1 0
0 X X X 1
X 0 X X 1
X X 0 X 1
X X X 0 1

 

Obudowy DIL-14

5440J
54LS40J, 54LS40W
54S40J, 54S40W
7440N
74LS40D, 74LS40N
74S40D, 74S40N

5440W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5440 7440 74LS40 74S40 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 100 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1,2 -1,2 -1,2 -3 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 48 48 24 60 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 0,45...1 10...18 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 17...27 17...27 3...6 125...44 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 12...24 4...6,5 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 12...24 4...6,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5440, 54LS40, 54S40, 7440, 74LS40, 74S40

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.