7437 – cztery buforowe, dwuwejściowe bramki NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7437

 

Opis

Układ 7437 zawiera cztery dwuwejściowe bramki buforowe NAND (ang. Quadruple 2-input positive-NAND buffers), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Układ jest już przestarzały.

Tabelka stanów bramki NAND typu 7437

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5437 7437 74LS37 74S37 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 100 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1,2 -1,2 -1,2 -3 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 48 48 24 60 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 9...15,5 9...15,5 0,9...2 20...36 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 12...22 12...22 6...12 46...80 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 12...24 4...6,5 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 12...24 4...6,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5437, 54LS37, 54S37, 7437, 74LS37, 74S37

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.