7434 – sześć buforów nieodwracających

 
   

Oznaczenie graficzne bufora typu 7434

 

Opis

Układ 7407 zawiera sześć niezależnych buforów (ang. Hex Noninverters), które realizują funkcję tożsamościową:

 

Tabelka stanów bufora typu 7434

A Y
0 0
1 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54ALS34 74ALS34 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 VCC-2 VCC-2 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,1 -0,1 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3,1...5 3,1...5 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 5...8 5...8 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 4...18 4...15 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 1...12 1...10 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54ALS34, 74ALS34

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.