7433 – cztery dwuwejściowe buforowe bramki NOR z wyjściami z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOR typu 7433

 

Opis

Układ 7433 zawiera cztery dwuwejściowe buforowe bramki NOR z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Quadruple 2-input positive NOR buffers with open collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczonej sumy logicznej:

 

Tabelka stanów bramki NOR typu 7433

A B Y
1 X 0
X 1 0
0 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5433 7433 74LS33 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 48 48 24 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3...6 3...6 1,8...3,6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 9...16,5 9...16,5 6,9...13,8 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 10...15 10...15 20...32 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 12...18 12...18 18...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5433, 54LS33, 7433, 74LS33

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.