SN7432 – cztery dwuwejściowe bramki OR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki OR typu SN7432

 

Opis

Układ SN7432 zawiera cztery dwuwejściowe bramki OR (ang. Quadruple 2-input Positive OR gates), które realizują funkcję sumy logicznej:

 

Tabelka stanów bramki OR typu SN7432

A B Y
0 0 0
1 X 1
X 1 1

 

Funkcje końcówek

5432J, 5432W, 54LS32J, 54LS32W, 54S32J, 54S32W
7432N
74LS32D, 74LS32N, 74S32D, 74S32N
74AC32, 74ACT32, 74HC32, 74HCT32

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5432 7432 74LS32 74S32 74AC32 74ACT32 74HC00 74HCT00 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,99VCC 0,99VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 0,1 0,1 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -24 -24 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 24 24 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 15..22 15..22 3,1...6,2 18...32 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 23...38 23...38 4,9...9,8 38...68 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 10...15 10...15 14...22 4...7 1,5...9 1...9 6..27 7..36 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 14..22 14..22 14...22 4...7 1,5...8,5 1...9 6..27 7..36 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Parametry techniczne od producentów

SN5432, SN54LS32, SN54S32, SN7432, SN74LS32, SN74S32

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.