7431 – elementy opóźniające

 
   

Oznaczenie graficzne elementów opóźniających 7431

 

Opis

Układ 7431 zawiera sześć elementów opóźniających (ang. Hex Delay Elements), które spełniają różne funkcje logiczne (NOT, tożsamościową i NAND).

Zadaniem tych elementów jest wprowadzenie określonych opóźnień pomiędzy sygnałami wejściowymi a wyjściowymi. Używane są do tworzenia linii opóźniających sygnały o zadanym czasie opóźnienia. Elementy w pojedynczym układzie posiadają różne opóźnienia, patrz → tabelka parametrów.

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS31 74LS31 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1, bramki 3 i 4 2,4...3,1 2,4...3,1 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1, pozostałe 2,5...3,1 2,7...3,1 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,2 -0,2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1, bramki 3 i 4 -1,2 -1,2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1, pozostałe -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0, bramki 3 i 4 12 24 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0, pozostałe 4 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 2,3...4 2,3...4 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 13...20 13...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, bramki 1 i 6 15..70 22..65 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, bramki 1 i 6 9...50 13...45 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, bramki 2 i 5 22...90 31...80 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, bramki 2 i 5 20...105 30...95 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, bramki 3 i 4 2...20 2...15 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, bramki 3 i 4 2...20 2...15 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS31, 74LS31

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.