7430 – jedna ośmiowejściowa bramka NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7430

 

Opis

Układ 7430 zawiera jedną ośmiowejściową bramkę uniwersalną NAND (ang. 8-input positive NAND gate), która realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7430

A...H Y
Wszystkie 1 0
Jedno lub więcej 0 1

 

Obudowy DIL-14

5430J
54LS30J, 54LS30W, 54S30J, 54S30W
7430N
74LS30D, 74LS30N, 74S30D, 74S30N,
74HC30, 74HCT30

5430W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5430 7430 74LS30 74S30 74HC30 74HCT30 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 1...2 1...2 0,35...0,5 3...5 2...40µA1) 2...40µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 3...6 3...6 0,6...1,1 5,5...10 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 8...15 4...6 12...33 12...33 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 13...20 4,5...7 12...33 12...33 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5430, 54LS30, 54S30, 7430, 74LS30, 74S30

74HC00, 74HCT00

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.