7428 – cztery dwuwejściowe buforowe bramki NOR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOR typu 7428

 

Opis

Układ 7428 zawiera cztery dwuwejściowe bramki uniwersalne NOR (ang. Quadruple 2-Input Positive NOR Buffers), które realizują funkcję zaprzeczonej sumy logicznej:

 

Tabelka stanów bramki NOR typu 7428

A B Y
1 X 0
X 1 0
0 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5428 7428 74LS28 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2,4 -2,4 -1,2 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 48 48 24 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 12...21 12...21 1,8...3,6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 33..57 33..57 6,9...13,8 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 5...12 5...12 12...24 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 10...18 10...18 12...24 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5428, 54LS28, 7428, 74LS28

 



List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.



   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.