7426 – cztery dwuwejściowe bramki NAND do układów wysokonapięciowych

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7426

 

Opis

Układ 7426 zawiera cztery dwuwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. NAND) z otwartym kolektorem (ang. Quad 2-input high voltage interface NAND gate with open collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Bramki posiadają wyjście typu otwarty kolektor, które umożliwia połączenie z układami CMOS lub innymi systemami na 12V. Wyjście wytrzymuje napięcie do 15V.

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7426

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5426 7426 74LS26 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 15 15 15 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 50µA...1mA 50µA...1mA 50µA...1mA mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 0,8...1,6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 12...22 12...22 2,4...4,4 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 16...24 16...24 17...32 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 11...17 11...17 15...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5426, 54LS26, 7426, 74LS26

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.