7421 – dwie czterowejściowe bramki AND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7421

 

Opis

Układ 7421 zawiera dwie czterowejściowe bramki uniwersalne AND (ang. Dual 4-input AND gate), które realizują funkcję iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7421

A B C D Y
0 X X X 0
X 0 X X 0
X X 0 X 0
X X X 0 0
1 1 1 1 1

 

Obudowy DIL-14

7421PC, 74LS21PC
74H21PC
CD54HC21, CD54HCT21

54H21FM, 74H21FC

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5421 7421 74LS21 74HC21 74HCT21 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 0,7Vcc 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,3Vcc 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 0,9Vcc 4,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,1...0,4 0,1 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 1 1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 1µA 1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 20   mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20   mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 10 10 2,4 50   mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 16 16 4,4 50   mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 -55...125 -55...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 27 27 15 19...22 19...22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 19 19 15 19...22 13...15 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.