SN7420 – dwie czterowejściowe bramki NAND

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu SN7420

 

Opis

Układ SN7420 zawiera dwie czterowejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. Dual 4-input NAND gate), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki NAND typu SN7420

A B C D Y
1 1 1 1 0
0 X X X 1
X 0 X X 1
X X 0 X 1
X X X 0 1

 

Funkcje końcówek

SN5420J
SN54LS20J, SN54LS20W
SN54S20J, SN54S20W
SN7420N
SN74LS20D, SN74LS20N
SN74S20D, SN74S20N
74AC20, 74ACT20
SN54HC20, SN74HC20
SN74HCT20

SN5420W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5420 7420 74LS20 74S20 74AC20 74ACT20 74HC20 74HCT20 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,7VCC 2...5,5 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3VCC 0,8 0,3VCC 0...0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 4,4...5,5 0,9VCC 4,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 0,1...0,44 0,1...0,5 0,1...0,33 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1...1 0,1...1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -50 -50 -1 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 50 50 1 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 2...4 2...4 0,4...0,8 5...8 4...40µA1) 4...80µA1) 20µA1) 2...40µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 6...11 6...11 1,2...2,2 10...18 4...40µA1) 4...80µA1) 20µA1) 2...40µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -55...125 -40...85 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 12...22 12...22 9...15 3...5 1,5...9 1...9,5 24...28 18...27 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 10...15 4,5...5 1,5...7 1...9,5 24...28 18...27 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Parametry techniczne od producentów

SN5420, SN54LS20, SN54S20, SN7420, SN74LS20, SN74S20

74AC20

74ACT20

SN54HC20, SN74HC20

SN74HCT20

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.