7419 – sześć inwerterów NOT z wejściami Schmitta

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu 7419

 

Opis

Układ 7419 zawiera sześć niezależnych inwerterów NOT z wejściami Schmitta (ang. Hex Schmitt-trigger inverters), które realizują funkcję zaprzeczenia logicznego:

Tabelka stanów bramki NOT typu 7419

A Y
0 1
1 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5419 7419 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VT+ Napięcie progowe zbocza narastającego 1,5...2 1,5...2 V
VT- Napięcie progowe zbocza opadającego 0,6...1,1 0,6...1,1 V
VH Histereza: VT+ – VT- 0,4...0,8 0,4...0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,8...-1,2 -0,8...-1,2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 22...36 22...36 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 39...60 39...60 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 15...22 15...22 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 15...22 15...22 ns

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.