SN74180 – 9-biowy układ sprawdzania lub generacji bitu parzystości/nieparzystości

 
   

Oznaczenie graficzne układu SN74180

 

Opis

 Układ SN74180 zawiera 9 bitowy (8 bitów danych plus bit parzystości/nieparzystości) układ sprawdzania lub generacji bitu parzystości lub nieparzystości (9-Bit Odd/Even Parity generator/Checker). Przez parzystość rozumiemy stan danych, gdy w słowie występuje parzysta liczba bitów o stanie logicznym 1. Nieparzystość jest stanem odwrotnym do parzystości. Na przykład dla 4 bitów danych mamy następujące stany parzystości P i nieparzystości N:

Dane Wynik
b3 b2 b1 b0 P N
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0

Układ SN74180 posiada następujące wejścia/wyjścia

A...H wejścia danych, 8 bitów
OI wejście bitu nieparzystości (ang. Odd Input)
EI wejście bitu parzystości (ang. Even Input)
SE wyjście bitu parzystości (ang. Sum Even)
SO wyjście bitu nieparzystości (ang. Sum Odd)

W zależności od tego, czy układ służy do generacji lub do sprawdzania parzystości/nieparzystości wejścia EI/OI mogą służyć jako wejścia stanu parzystości/nieparzystości bitów A..H lub jako 9-ty bit danych wejściowych. Układy SN74180 można łączyć w kaskady, aby sprawdzeniem parzystości objąć więcej bitów.

Tabela funkcji układu 74180

Wejścia Wyjścia
A...H EI OI SE SO
P 1 0 1 0
N 1 0 0 1
P 0 1 0 1
N 0 1 1 0
X 1 1 0 0
X 0 0 1 1

P – liczba jedynek parzysta
N – liczba jedynek nieparzysta
X – liczba jedynek bez znaczenia

Przykładowe zastosowanie układów 74180

Sieć logiczna układu 74180

Funkcje końcówek

SN54180J, SN54180W
SN74180J, SN74180N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54180 74180 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A...H 40 40 µA
EI/OI 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A...H -1,6 -1,6 mA
EI/OI -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 34...49 34...56 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C

 

Parametry techniczne od producentów

74180

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.