74174 – 6-bitowy rejestr z przerzutników D z zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74174

 

Opis

Układ 74174 zawiera zawiera 6-bitowy rejestr z przerzutników typu D z zerowaniem (ang. Hex D-Type Flip-flops with Clear). Znaczenie wejść i wyjść jest następujące:

1D...6D dane wejściowe do zapamiętania w rejestrze
1Q...6Q dane wyjściowe z rejestrów.
CLK wejście impulsów zegarowych. Dane z wejść D są zapamiętywane w przerzutnikach przy narastającym zboczu impulsu zegarowego.
CLR wejście zerowania. Stan niski powoduje wyzerowanie wszystkich przerzutników rejestru.

 

Tabela funkcji dla każdego przerzutnika

Wejścia Wyjścia
CLR CLK D Q
0 X X 0
1 1 1
1 0 0
1 0 X Q0

 

Sieć logiczna rejestru 74174

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54174 74174 74LS174 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 45...65 45...65 16...26 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 0...25 0...25 0...30 MHz
tw Szerokość impulsu CLK lub CLR 20 20 20 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74174

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.