SN74170 – zespół 4 rejestrów 4-bitowych z wyjściami typu otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru typu SN74170

 

Opis

Układ SN74170 zawiera cztery 4-bitowe rejestry z wyjściami typu otwarty kolektor (ang. 4-by-4 Register Files with Open Collector Outputs) , które można adresować przy zapisie i przy odczycie. Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

D1...D4 – wejścia danych do zapisu w wybranej czwórce rejestrów. Rejestry do zapisu są wybierane wejściami WA, WB i uaktywniane stanem niskim na wejściu GW.
Q1...Q4 – wyjścia typu otwarty kolektor z wybranej czwórki rejestrów. Rejestry do odczytu są wybierane wejściami RA, RB i uaktywniane stanem niskim na wejściu GR.
GW – wejście zapisu. Przy stanie niskim dane z wejść D1...D4 są zapisywane w przerzutnikach rejestru wybranego wejściami WA i WB. Gdy sygnał ten jest w stanie wysokim zmiany na wejściach D1...D4 nie wpływają na stan rejestrów.
GR – wejście odczytu. Przy stanie niskim dane z wyjść Q rejestru wybranego wejściami RA i RB pojawiają się na wyjściach Q1...Q4. Przy stanie wysokim tego wejścia na wyjściach Q1...Q4 pojawia się stan wysoki.
WA, WB – wejścia wyboru rejestru do zapisu. Wybierany jest rejestr, którego numer odpowiada liczbie dwójkowej na tych wejściach. Zapis następuje przy stanie niskim na wejściu GW.
RA, RB – wejścia wyboru rejestru do odczytu. Wybierany jest rejestr, którego numer odpowiada liczbie dwójkowej na tych wejściach. Odczyt następuje przy stanie niskim na wejściu GR. W stanie wysokim wejścia GR na wszystkich wyjściach Q1...Q2 panuje nieaktywny stan wysoki.

 

Zapis do rejestrów

Wejścia Rejestry
WB WA GW R0 R1 R2 R2
0 0 0 D Q0 Q0 Q0
0 1 0 Q0 D Q0 Q0
1 0 0 Q0 Q0 D Q0
1 1 0 Q0 Q0 Q0 D
X X 1 Q0 Q0 Q0 Q0

D – dane trafiają do wybranego rejestru
Q0 – rejestr pamięta poprzednie dane

Odczyt rejestrów

Wejścia Wyjścia
RB RA GR D1...D4
0 0 0 QR0
0 1 0 QR1
1 0 0 QR2
1 1 0 QR3
X X 1 1

QRn – na wyjściach Q1...Q4 pojawiają się dane z rejestru n
1 – na wyjściach Q1...Q4 pojawia się stan wysoki 1

 

Sieć logiczna rejestru 74170

 

Sieć logiczna rejestru 74LS170

Funkcje końcówek

SN54170J, SN54170W
SN74170N

SN54LS170J, SN54LS170W
SN74LS170D, SN74LS170N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54170 74170 74LS170 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 30 30 100 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 127...140 127...150 25...40 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125   0...70 °C
tw Szerokość impulsów GW/GR 25 25 25 ns
tlatch Czas ustalania danych D→Q 25 25 25 ns

 

Parametry techniczne od producentów

74170

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.