SN74167 – synchroniczny mnożnik przez ułamek dziesiętny

 
   

Oznaczenie graficzne mnożnika typu SN74167

 

Opis

Układ SN74167 zawiera synchroniczny, programowany, 4-bitowy licznik dziesiętny, który pełni rolę mnożnika impulsów wejściowych przez ułamek dziesiętny (ang. Synchronous Decade Rate Multiplier). Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

CLK – wejście impulsów zegarowych, wnosi obciążenie dwóch standardowych wejść TTL. Wszystkie pozostałe wejścia wnoszą obciążenie jednego standardowego wejścia TTL.

ENIN – stan niski uaktywnia układ na impulsy zegarowe. Stan wysoki blokuje impulsy zegarowe.

STRB – stan niski uaktywnia układ, stan wysoki blokuje układ.

CLR – stan wysoki zeruje licznik

SET-TO-9 – stan wysoki ustawia licznik na 9

UNITY/CAS – stan niski blokuje wyjście Y

B0...B3 – wejścia określające licznik ułamka dziesiętnego, przez który będzie mnożona częstotliwość wejściowa (na wejściu CLK). Wartości są liczbą dwójkową od 0 (0000) do 9 (1001).

Y – wyjście impulsów zegarowych o częstotliwości:

Jeśli wejścia B0...B3 mają stan 0, to wyjście Y ma stan niski, a impuls pojawi się na wyjściu ENOUT po każdych 10 impulsach CLK. Wyjście Y można zablokować w stan wysoki stanem 0 na wejściu UNITY/CAS. Umożliwia to łączenie układów SN74167 w kaskady.

Z – jak Y, lecz impulsy zaprzeczone
ENOUT – jeśli układ jest aktywny, to na tym wyjściu pojawia się jeden impuls na każde 10 impulsów zegarowych. Umożliwia to łączenie układów SN74167 w kaskady.

 

Tabelka funkcji mnożnika typu SN74167

Wejścia Wyjścia
CLR ENIN STRB B3 B2 B1 B0 CLK UNITY/CAS Y Z ENOUT
1 X 1 X X X X X 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 (10) 1 0 1 (1)
0 0 0 0 0 0 1 (10) 1 (1) (1) (1)
0 0 0 0 0 1 0 (10) 1 (2) (2) (1)
0 0 0 0 0 1 1 (10) 1 (3) (3) (1)
0 0 0 0 1 0 0 (10) 1 (4) (4) (1)
0 0 0 0 1 0 1 (10) 1 (5) (5) (1)
0 0 0 0 1 1 0 (10) 1 (6) (6) (1)
0 0 0 0 1 1 1 (10) 1 (7) (7) (1)
0 0 0 1 0 0 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 0 0 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 0 1 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 0 1 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 1 0 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 1 0 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 1 1 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 1 1 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 0 0 1 (10) 0 1 (9) (1)

(n) – liczba impulsów we/wy

   – licznik ułamka przekracza 9

Aplikacja układów 74167

Poniżej mamy typowy schemat aplikacyjny dla mnożników 74167. Trzy dekady umożliwiają mnożenie częstotliwości wejściowej przez ułamki dziesiętne od 0,001 do 0,999. W podobny sposób można łączyć ze sobą więcej dekad.

 

Sieć logiczna mnożnika 74167

Funkcje końcówek

SN54167J, SN54167W
SN74167J, SN74167N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54167 74167 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 CLK 80 80 µA
pozostałe 40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 CLK -3,2 -3,2 mA
pozostałe -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 65...99 65...99 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsów CLK 20 20 ns
tw(CLR) Szerokość impulsu CLR 15 15 ns
tw(SET-TO-9) Szerokość impulsu SET-TO-9 15 15 ns
fCLK Częstotliwość zegara 0...32 0...32 MHz

 

Parametry techniczne od producentów

74167

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.