SN74165 – 8-bitowy rejestr przesuwający z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowymi

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu SN74165

 

Opis

Układ SN74165 zawiera 8-bitowy rejestr przesuwający, który zamienia dane równoległe na szeregowe (ang. Parallel-Load 8-bit Shift Register). Można powiedzieć, że rejestr 74165 pełni funkcję odwrotną do rejestru 74164. Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

SH/LD – wejście sterujące ładowaniem danych lub przesuwaniem informacji w rejestrze. Wstanie niskim do przerzutników rejestru zostaje zapisana informacja z wejść danych A...H. W stanie wysokim informacja w rejestrze może być przesuwana.
CLKINH – w stanie wysokim blokuje sygnał zegarowy, informacja nie jest przesuwana w rejestrze
CLK – sygnał zegarowy. Jeśli jest uaktywniony przez niski stan CLKINH oraz wysoki stan SH/LD, to narastające zbocze powoduje przesunięcie informacji przechowywanej w rejestrze o jeden bit w prawo.
SER – wejście szeregowe. Przy przesuwie informacji dana z wejścia SER zostaje wpisana do przerzutnika A.
A...H – szeregowe wejścia danych. Wpis następuje przy niskim stanie na wejściu SH/LD.
QH, QH – wyjście szeregowe z ostatniego przerzutnika H.

Układ SN74165 jest obecnie przestarzały. Działanie rejestru określa tabelka funkcji.

 

Tabelka funkcji rejestru typu SN74165

Wejścia Wewnątrz Wyjścia
SH/LD CLKINH CLK SER A...H QA QB QH QH
0 X X X a...h a b h h
1 0 0 X X QA0 QB0 QH0 QH0
1 0 1 X 1 QAn QGn QGn
1 0 0 X 0 QAn QGn QGn
1 1 X X X QA0 QB0 QH0 QH0

Q0 – stan początkowy

Qn – stan poprzedni przed przesunięciem

Sieć logiczna rejestru przesuwającego 74165

Funkcje końcówek

SN54165J, SN54165W
SN54LS165J, SN54LS165W
SN74165N
SN74LS165D, SN74LS165N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54165 74165 74LS165 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 SH/LD 80 80 20 µA
Pozostałe 40 40 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 SH/LD -3,2 -3,2 -0,4 mA
Pozostałe -1,6 -1,6 -0,4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 42...63 42...63 18...30 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsów CLK 25 25 25 ns
tw(LD) Szerokość impulsu LD 15 15 25 ns
fCLK Częstotliwość zegara 0...25 0...25 0...25 MHz

 

Parametry techniczne od producentów

74165

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.