SN74164 – 8-bitowy rejestr przesuwający z wejściami szeregowymi i wyjściami równoległymi

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu SN74164

 

Opis

Układ SN74164 zawiera 8-bitowy rejestr przesuwający, który zamienia dane szeregowe na równoległe (ang. 8-bit Parallel-out Serial Shift Register). Rejestr posiada dwa wejścia szeregowe A i B, z których jedno może służyć jako wejście danych, a drugie jako wejście bramkujące. Wejścia te określają stan wyjście pierwszego przerzutnika po przesuwie danych. Dane na tych wejściach można zmieniać w czasie, gdy sygnał zegarowy CLK ma poziom niski 0 lub wysoki 1, lecz dane powinny pozostać niezmienione przez czas ustalania wejścia. Przesuw danych w rejestrze następuje po zboczu narastającym (z 0 na 1) sygnału zegarowego.

Układ SN74164 jest obecnie przestarzały, lecz wciąż dostępny w sprzedaży. Działanie rejestru określa tabelka funkcji.

 

Tabelka funkcji rejestru typu SN74164

Wejścia Wyjścia
CLR CLK A B QA QB ... QH
0 X X X 0 0 ... 0
1 L X X QA0 QB0 ... QH0
1 1 1 1 QAn ... QGn
1 0 X 0 QAn ... QGn
1 X 0 0 QAn ... QGn

QX0 – statyczny stan wyjść
QXn – stan wyjść tuż przed dodatnim zboczem CLK

 

Sieć logiczna rejestru przesuwającego 74164

Funkcje końcówek

SN54164J, SN54164W
SN54LS164J, SN54LS164W
SN74164N
SN74LS164D, SN74LS164N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54164 74164 74LS164 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,2 2,4...3,2 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 8 8 8 mA
ICC Prąd zasilania 30...54 30...54 16...27 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw Szerokość impulsów CLK lub CLR 20 20 20 ns
tsu Czas przygotowania danych 15...20 15...20 15...20 ns
th Czas utrzymania danych 5 5 5 ns
fCLK Częstotliwość zegara 25...36 25...36 25...36 MHz
tpLH Czas propagacji z 0 na 1, z CLK na Q 8...30 8...30 17...27 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0, z CLR na Q 24...42 24...42 24...36 ns
Czas propagacji z 1 na 0, z CLK na Q 10...37 10...37 21...32

 

Parametry techniczne od producentów

74164

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.