SN74158 – czterokrotny selektor/multiplekser z 2 linii na 1 z negacją wyjść

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu SN74158

 

Opis

Układ SN74158 zawiera cztery sprzężone selektory/multipliksery 2 linii na 1 (ang. Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers). Układ posiada 8 wejść danych pogrupowanych w 4 grupy po 2 (A i B), cztery wyjścia Y po jednym dla każdej z czterech grup wejść oraz dwa wejścia sterujące: wybierające A/B oraz uaktywniające G. Wejście G uaktywnia układ, gdy znajduje się w stanie niskim 0. W stanie wysokim wejścia G na wyjściach Y panuje stan wysoki 1. Wejście wybierające A/B powoduje wybranie na wyjściu Y negacji wejścia A (w stanie 0) lub negacji wejścia B (w stanie 1).

 

Tabelka stanów multipleksera typu SN74158

Wejścia Wy.
G A/B A B Y
1 X X X 1
0 0 0 X 1
0 0 1 X 0
0 1 X 0 1
0 1 X 1 0

 

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu SN74158

'LS158, 'S158

 

Funkcje końcówek

SN54LS158J, SN54LS158W
SN54S158J, SN54S158W
SN74LS158D, SN74LS158J, SN74LS158N
SN74S158D, SN74S158J, SN74S158N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS158 74LS158 74S158 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A/B, G 40 40 100 µA
A, B 20 20 50
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A/B, G -0,8 -0,8 -4 mA
A, B -0,4 -0,4 -2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 6,5...11 6,5...11 39...61 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 7...12 4...6 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 9...14 10...15 4...6 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74158

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.