SN74157 – czterokrotny selektor/multiplekser z 2 linii na 1

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu SN74157

 

Opis

Układ SN74157 zawiera cztery sprzężone selektory/multipliksery 2 linii na 1 (ang. Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers). Układ posiada 8 wejść danych pogrupowanych w 4 grupy po 2 (A i B), cztery wyjścia Y po jednym dla każdej z czterech grup wejść oraz dwa wejścia sterujące: wybierające A/B oraz uaktywniające G. Wejście G uaktywnia układ, gdy znajduje się w stanie niskim 0. W stanie wysokim wejścia G na wyjściach Y panuje stan niski 0. Wejście wybierające A/B powoduje wybranie na wyjściu Y wejścia A (w stanie 0) lub wejścia B (w stanie 1).

 

Tabelka stanów multipleksera typu SN74157

Wejścia Wy.
G A/B A B Y
1 X X X 0
0 0 0 X 0
0 0 1 X 1
0 1 X 0 0
0 1 X 1 1

 

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu SN74157

'157, 'L157

'LS157, 'S157

 

 

Funkcje końcówek

SN54157, SN54LS157, SN54S157, SN54L157J
SN74157J, SN74157N
SN74LS157, SN74S157

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54157 74157 74LS157 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 30...48 30...48 6,5...11 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 9...14 7...12 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 9...14 9...14 10...15 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74157

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.