SN74153 – dwa sprzężone multipleksery 4-kanałowe

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu SN74153

 

Opis

Układ SN74153 zawiera dwa sprzężone ze sobą multipleksery o 4 wejściach danych (ang.Dual 4-line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers). Układ posiada dwa wejścia wybierające dane A i B, które są wspólne dla obu multiplekserów. Multipleksery posiadają 4 wejścia danych C0...C3, wejście uaktywniające G oraz wyjście danych Y. Gdy wejście G przyjmuje stan niski 0, dany multiplekser zostaje uaktywniony. Wtedy na jego wyjściu Y pojawia się stan wejścia Cn, gdzie n jest wybierane adresem podanym binarnie na linie B i A (21).

 

Tabelka stanów multipleksera typu SN74153

Wejścia Wyjście
G B A Y
1 X X 0
0 0 0 C0
0 0 1 C1
0 1 0 C2
0 1 1 C3

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu SN74153

 

Funkcje końcówek

SN54153J, SN54153W
SN54LS153J, SN54LS153W
SN54S153J, SN54S153W
SN74153N
SN74LS153D, SN74LS153N
SN74S153D, SN74S153N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54153 74153 74LS153 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 4 mA
ICC Prąd zasilania 36...52 36...60 6,2...10 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 12...18 12...18 10...15 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 15...23 15...23 17...26 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74153

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.