74152 – multiplekser 8-kanałowy

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu 74152

 

Opis

Układ 74152 zawiera multiplikser wybierający jedno z 8 wejść (ang. 8-Input Data Selector/Multiplexer). Układ posiada 8 wejść danych D0...D7, trzy wejścia adresowe A, B i C oraz jedno wyjście odwracające W. Na wyjściu pojawia się zaprzeczony stan wejścia Dn, gdzie n jest określone przez stan binarny wejść adresowych C, B i A (421).

Układ 74152A posiada bufory adresowania, których wyjścia komplementarne mają symetryczne czasy propagacji. Zmniejsza to prawdopodobieństwo występowania stanów nieustalonych w sieci dekodującej adres wybieranego wejścia przy zmianie sygnałów A, B i C.

 

Tabelka stanów multipleksera typu 74152

Wejścia Wyjścia
Wybór W
C B A
0 0 0 D0
0 0 1 D1
0 1 0 D2
0 1 1 D3
1 0 0 D4
1 0 1 D5
1 1 0 D6
1 1 1 D7

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu 74152

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu 74152A

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54152A 54LS152 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,7 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 4 mA
ICC Prąd zasilania 26...48 5,6...9 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 25...38 27...30 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 25...38 18...30 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74152

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.