SN74151 – multiplekser 8-kanałowy

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu SN74151

 

Opis

Układ SN74151 zawiera multiplikser wybierający jedno z 8 wejść (ang. 8-Input Data Selector/Multiplexer). Układ posiada 8 wejść danych D0...D7, jedno wejście G uaktywniające multiplekser, trzy wejścia adresowe A, B i C oraz jedno wyjście odwracające W i jedno wyjście nieodwracające Y. Gdy wejście G przyjmuje stan niski 0, multiplikser jest uaktywniany i na wyjściu W pojawia się zaprzeczony stan wejścia Dn (na Y pojawia się niezaprzeczony stan Dn), gdzie n odpowiada adresowi podanemu w postaci binarnej 421 na wejścia C, B i A. Gdy wejście G przyjmuje stan wysoki 1, na wyjściu W zostaje wymuszony stan wysoki 1 (na Y 0) i multiplekser staje się nieaktywny.

Układ SN74151A posiada bufory adresowania, których wyjścia komplementarne mają symetryczne czasy propagacji. Zmniejsza to prawdopodobieństwo występowania stanów nieustalonych w sieci dekodującej adres wybieranego wejścia przy zmianie sygnałów A, B i C.

 

Tabelka stanów multipleksera typu SN74151

Wejścia Wyjścia
Wybór STROBE
G
Y W
C B A
X X X 1 0 1
0 0 0 0 D0 D0
0 0 1 0 D1 D1
0 1 0 0 D2 D2
0 1 1 0 D3 D3
1 0 0 0 D4 D4
1 0 1 0 D5 D5
1 1 0 0 D6 D6
1 1 1 0 D7 D7

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu SN74151

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu SN74151A

 

Funkcje końcówek

SN54151AJ, SN54151AW
SN54LS151J, SN54LS151W
SN54S151J, SN54S151W
SN74151AJ, SN74151AN
SN74LS151D, SN74LS151J, SN74LS151N
SN74S151D, SN74S151J, SN74S151N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54151 74151 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 29...48 40...68 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 25...38 25...38 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 25...38 25...38 ns

 

Parametry techniczne od producentów

SN74151

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2017 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.