74150 – multiplekser 16-kanałowy

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu 74150

 

Opis

Układ 74150 zawiera multiplikser wybierający jedno z 16 wejść (ang. 16-Input Data Selector/Multiplexer). Układ posiada 16 wejść danych E0...E15, jedno wejście G uaktywniające multiplekser, cztery wejścia adresowe A, B, C i D oraz jedno wyjście W. Gdy wejście G przyjmuje stan niski 0, multiplikser jest uaktywniany i na wyjściu W pojawia się zaprzeczony stan wejścia En, gdzie n odpowiada adresowi podanemu w postaci binarnej 8421 na wejścia D, C, B i A. Gdy wejście G przyjmuje stan wysoki 1, na wyjściu W zostaje wymuszony stan wysoki 1 i multiplekser staje się nieaktywny.

 

Tabelka stanów multipleksera typu 74150

Wejścia Wyjście

W
Wybór STROBE
G
D C B A
X X X X 1 1
0 0 0 0 0 E0
0 0 0 1 0 E1
0 0 1 0 0 E2
0 0 1 1 0 E3
0 1 0 0 0 E4
0 1 0 1 0 E5
0 1 1 0 0 E6
0 1 1 1 0 E7
1 0 0 0 0 E8
1 0 0 1 0 E9
1 0 1 0 0 E10
1 0 1 1 0 E11
1 1 0 0 0 E12
1 1 0 1 0 E13
1 1 1 0 0 E14
1 1 1 1 0 E15

 

Schemat sieci logicznej multipleksera typu 74150

Obudowa DIL-24

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54150 74150 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 40...68 40...68 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 23...35 23...35 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 22...33 22...33 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74150

 

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.