7415 – trzy trójwejściowe bramki AND z wyjściami z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7415

 

Opis

Układ 7411 zawiera trzy trójwejściowe bramki AND (ang. Triple 3-input AND gates) z wyjściami z otwartym kolektorem, które realizują funkcję iloczynu logicznego:

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7415

A B C Y
1 1 1 1
0 X X 0
X 0 X 0
X X 0 0

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS15 74LS15 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,35...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20...100 20...100 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,1 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3,6 3,6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 6,6 6,6 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 20...35 20...35 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 17...35 17...35 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7415

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.